Van der Meer & Van Tilburg is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd op vraagstukken van innovatie, kennis en new business. Het is in 1979 opgericht door Jaap van Tilburg en Han van der Meer.

Werkgebied

Het werkgebied kenmerkt zich door de vervlechting van de disciplines: strategie, technologie, marketing en organisatie. Nadere invulling hiervan geeft de onderstaande figuur.

De leiding van het bureau heeft zowel een bedrijfskundige als een technische achtergrond. Zij streven naar actieve participatie van opdrachtgevers bij de uitvoering van het werk.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Van der Meer & van Tilburg zijn: de overheid, brancheorganisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, het midden- en kleinbedrijf, grote ondernemingen en kennisinstellingen.

Producten

  • advies
  • projecten
  • onderzoek
  • opleiding & training
  • management

Adviseurs van het bureau zijn actief deelnemer in diverse internationale netwerken. Van der Meer & van Tilburg is vertegenwoordigd in het bestuur van TII (Technology Innovation International), partner in Greenovate en Improve.

Als lid van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA) is Van der Meer & van Tilburg gebonden aan de gedragscode van de OOA. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK Midden-Nederland.