Wij ondersteunen uw bedrijf bij het realiseren van groeistrategieën, nieuwe producten, markten en processen. Een krachtige en kwalitatief sterke interne organisatie is hierbij essentieel. Daarnaast helpen we organisaties om innovatiever te worden door innovatiemechanismen te implementeren en het klimaat voor innovatie te bevorderen. Open innovatie biedt kansen om het businessmodel van uw bedrijf te verbreden.

Kennis is een strategische voorwaarde voor innovatie en concurrentiekracht. We overbruggen de kloof tussen research en toepassing in bedrijven. Marktmogelijkheden voor onderzoeksresultaten worden verkend. We brengen kennis- en ontwikkelingsbehoeftes van bedrijven en branches in kaart en koppelen deze terug naar researchinstellingen en opleidingsinstituten. We verkennen toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld met behulp van technology roadmaps en kennispositiestudies.

Voor en met overheden, regio’s, sectoren en branches realiseren wij ontwikkelingsprojecten. Wij hebben ruime ervaring met alle aspecten van dergelijke, vaak complexe, projecten. Dit betreft het ontwikkelen en opzetten van een project, het verwerven van financiering en de projectuitvoering. Wij dragen zorg voor een transparante administratieve en financiële afronding inclusief het verkrijgen van de accountantsverklaring.

Wij faciliteren creatieve sessies om ideeën, strategieën en oplossingen te genereren. Door training in het toepassen van creatieve technieken wakkeren wij het in uw organisatie aanwezige creatieve potentieel aan. Daarnaast faciliteren we interactieve planvormingsessies voor beleidsvorming en het verwerven van draagvlak.

Om kennisintensief ondernemerschap te bevorderen helpen we overheden, regio’s en kennisinstellingen om een gebalanceerde infrastructuur voor het ondersteunen van starters en spin-off bedrijven te realiseren en te managen. Tal van nieuwe bedrijven zijn door ons succesvol begeleid, zowel individueel als in workshops, cursussen en andere startersprogramma’s.