Europees consortium zal de recycling van stedelijke bioafval promoten voor een circulaire economie

Vertegenwoordigers van 21 instellingen kwamen bijeen op de openingsbijeenkomst van het SCALIBUR-project op 14-15 november in Valencia (Spanje).

Valencia, 15 November 2018

Toonaangevende afvalbeheer bedrijven, technologieontwikkelaars en onderzoeksorganisaties hebben samengewerkt met vier Europese steden door innovatieve oplossingen aan te ontwikkelen om stedelijk biologisch afval om te zetten in producten met een hoge toegevoegde waarde. Ook om steden te helpen hun recyclingpercentage te vergroten en nieuwe kansen voor de circulaire economie te creëren.
Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd tijdens een vierjarig project - SCALIBUR (Scalable Technologies for Bio-Urban Waste Recovery) - gecoördineerd door het Packaging, Transport and Logistics Research Center - ITENE en gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Vertegenwoordigers van de 21 instellingen die aan dit initiatief hebben deelgenomen, hebben op 14-15 november in Valencia (Spanje) een startvergadering gehouden.
In de EU wordt elk jaar meer dan 100 miljoen ton bioafval weggegooid, dat is ongeveer 200 kg per persoon. Momenteel gaat 75% hiervan naar stortplaatsen of wordt het verbrand, wat grote milieuproblemen veroorzaakt: bioafval produceert broeikasgassen die afgebroken worden en de bodem en het grondwater verontreinigen. Het storten van bioafval druist in tegen het principe van een circulaire economie en is een verspilling van voedingsstoffen, energie en hulpbronnen voor bioproducten.

SCALIBUR gaat twee belangrijke uitdagingen aan voor het recyclen van bioafval:

Verbetering van de inzameling van bioafval

Afvalbeheerpraktijken lopen sterk uiteen in Europa, waarbij slechts enkele steden biologisch afval inzamelen. SCALIBUR werkt samen met de gemeenten Madrid (Spanje), Albano Laziale (Italië) en Kozani (Griekenland) om de kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bioafval te verhogen. Het Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) zal stakeholders betrekken bij de waardeketen van bioafval, te beginnen op het niveau bij huishoudens om bij de burgers meer begrip te kweken voor het belang van afvalscheiding en om de acceptatie van producten die gemaakt zijn van bioafval te vergroten. Het Spaanse bedrijf FCC zal steden adviseren over de infrastructuur die nodig is voor de inzameling, het transport, de sortering en de voorbehandeling van bioafval. Het doel is om het voorbeeld van de stad Lund na te bootsen, waar minder dan 1% bioafval wordt gestort.

Producten ONTWIKKELEN met hoge toegevoegde waarde

Bioafval wordt veel gebruikt voor energie of compostering, maar SCALIBUR zal een reeks innovatieve technologieën ontwikkelen om producten met hoge toegevoegde waarde te produceren, zoals bio plastics en bio pesticiden. Er zijn drie demonstratielijnen gepland:

Grondstoffen chemicaliën, bio plastics en bio pesticiden uit huishoudelijk afval. Bioafval zal biochemisch worden omgezet door een innovatieve enzymatische hydrolysebehandeling in het Spaanse Nationale Hernieuwbare Energiecentrum (CENER), met behulp van geoptimaliseerde enzymatische cocktails van het Duitse biotechbedrijf ASA. Het resulterende vloeibare hydrolysaat zal door Novamont worden opgewaardeerd tot biologisch afbreekbare polyesters en verder door CENER worden getest om bio pesticiden te produceren. Het vaste hydrolysaat zal verder worden verwerkt door het Spaanse ingenieursbureau AERIS, dat fermentatie in vaste toestand zal gebruiken om bio pesticiden te produceren.

Eiwitten, lipiden en chitine van HORECA en detailafval. Insecten zoals zwarte soldaten vliegen kunnen keukenafval en voedingsrestjes in restaurants zeer efficiënt omzetten in een rijke biomassa. Het Italiaanse bedrijf Kour Energy en de Universiteit van Modena en Reggio Emilia gaan zwarte soldaatvliegen verzamelen om eiwitten, lipiden en chitine te produceren, die door ITENE worden gebruikt voor de productie van bio kunststof voor voedselverpakkingen. Het eiwit zal worden gevalideerd voor voedings- en voedertoepassingen door Nutrition Sciences en Zedatec.

Bio plastics uit stedelijk rioolslib. SCALIBUR zal twee prototypen tonen voor de anaërobe bio-omzetting van rioolslib om drie fracties te produceren: een met voedingsstoffen verrijkte vloeistof voor fertigatie, een vaste stof voor de productie van biofertilisatoren en biogas om hoogwaardige verbindingen te verkrijgen. Via een innovatief begin-tot-eind valorisatieproces, ontwikkeld door waterbeheerbedrijf Aqualia, zal het biogas worden opgewaardeerd tot hoogwaardige chemicaliën voor industriële doeleinden. Tegelijkertijd zal een pilot met WETSUS (Europees expertisecentrum voor duurzame watertechnologie) en waterschap Waterschap Brabantse Delta, overtollig rioolslib valoriseren in polyhydroxyalkalnoaten (PHA)-biopolymeren voor gebruik bij de productie van verpakkingen door ITENE.

De duurzaamheid van de ontwikkelde producten en processen zal worden geëvalueerd door CENER, ITENE en Exergy.

Europese replicatie

SCALIBUR heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de stedelijke recycling van bioafval in Europa. Greenovate! Europa zal leiding geven aan activiteiten om de replicatie van de oplossingen van het project te vergemakkelijken, inclusief een e-learning trainingsprogramma voor gemeenten en ondernemers. Gemeenten die bio-afvalrecycling in hun stad willen verbeteren, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een Early Adopter Club, die activiteiten zal organiseren om best practices van SCALIBUR-pilots te delen. Recycling van bioafval in bio gebaseerde producten creëert nieuwe zakelijke kansen. Greenovate! Europa zal tien ondernemers en bedrijven begeleiden die op zoek zijn naar deze markt. Alle informatie zal beschikbaar zijn via een online Stakeholder Platform, ontwikkeld door IRIS.

Je kunt de voortgang van SCALIBUR volgen op Twitter @SCALIBUR_H2020 en op LinkedIn SCALIBUR Project. De projectwebsite en het stakeholderplatform zijn live in 2019.


Het SCALIBUR-project ontving financiering van € 10 miljoen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 817788.